Slovník

 

Povely v zápase
Hadjime ................................ začátek boje
Matte .................................... přerušení zápasu
Matte soremade ..................... konec zápasu
Sonomama ............................ nehýbat se (znehybnění)
Joshi ..................................... ukončení znehybnění
Yuko ..................................... bodové hodnocení
Waza ari ................................ bodové hodnocení
Ippon ..................................... bodové hodnocení
Shido ..................................... trest


 

 

Počítání

 1 ................. ichi [iči]
 2 ................. ni [ny]
 3 ................. san [san]
 4 ................. shi [ši]
 5 ................. go [go]
 6 ................. roku [rok]
 7 ................. shichi [šiči]
 8 ................. hachi [hači]
 9 ................. kyu [kjů]
10 ................ ju [džů]

Nage - waza ........................ Technika hodů

Tachi - waza ..........................Techniky hodů v postoji

..............................................Te - waza......................................Techniky rukou

..............................................Aschi - waza................................ Techniky nohou

..............................................Goshi - waza ............................... Techniky boků

Sutemi - waza ........................Techniky strhů s pádem na zem

..............................................Ma - sutemi - waza ...................... Technika strhů v ose pohybu

..............................................Yoko - sutemi - waza ................... Techniky strhů stranou od osy pohybu

 

Katame - waza .....................Techniky znehybnění (ne nutně na zemi)

Osaekomi - waza ................... Techniky držení

............................................. Kesa - gatame ............................. Techniky držení napříč soupeře

............................................. Shio - gatame .............................. Techniky držení do čtyř směrů

Kansetsu - waza .................... Techniky páčení

............................................. Yubi gatame ................................ Páky prstů

............................................. Kote - gatame .............................. Páky na zápěstí

............................................. Ude - gatame ............................... Páky na paži (loket i rameno)

............................................. Ashi - gatame .............................. Páky na nohy

Jime - waza ........................... Techniky škrcení

............................................. Jima - ai ...................................... Škrcení tváří v tvář

............................................. Ushiro - jime ................................ Škrcení zezadu

............................................. Hadaka - jime .............................. Škrcení bez uchopení judo-gi

............................................. Kesa - jime ................................. Škrcení s uchopením judo-gi

 

Atemi - waza ........................Techniky kopů a úderů na citlivá místa

Ude ate ................................ údery rukama:

............................................ Yubisaki ate

............................................ Kobushi ate

............................................ Tegatana ate

............................................. Hiji ate

Ashi ate ................................ kopy

..............................................Hiza gashira ate

..............................................Sekito ate 

..............................................Kakato ate

Ude ate - údery rukama:
- Yubisaki ate
- Kobushi ate
- Tegatana ate
- Hiji ate
-Ashi ate - kopy:
-Hiza gashira ate
-Sekito ate 
-Kakato ate

 

Pády (ukemi)

Mae ukemi ............................. Pád vpřed (kotrmelec)
Yoko ukemi ............................ Pád stranou
Ushiro ukemi .......................... Pád vzad

Zempo ukemi .......................... Pád vpřed (přímý s dopadem na břicho)

(Tachi mae migi ukemi ............ Pád vpřed z postoje přes pravou ruku)

 

Provádění technik
Tori (nage) ........................... Útočník
Uke ..................................... Obránce

Hapo no kuzushi ................... Vychýlení do osmi směrů

Geiko - cvičení
Tandoku renshu .................... Nácvik techniky bez soupeře
Uchi komi ............................. Rychlé a výbušné nástupy do chvatu
Bucukari geiko ...................... Nástupy do chvatu za pohybu
Nage komi ............................ Opakované provádění hodů se střídáním partnerů, kteří se nebrání.
Sute -geiko ........................... Cvičení zaměřené na odstraňování chyb v technice. Zkušenější radí.
Yaku soku geiko ................... Techniky za bojového pohybu bez kladení odporu ukeho
Kakari geiko ......................... Technika v pohybu, uke klade odpor.
Kumi kata randori .................. Boj o úchop
Randori ................................ Cvičný zápas
Shi ai ................................... Zápas při sportovním utkání

 

 

De ......................................... předsunuté
Mae ....................................... vpřed, dopředu

Mune ...................................... hruď
Yoko ...................................... stranou.
Ura ........................................ za sebe, vzad
Ushiro .................................... ze zadu, vzadu.

Migi ........................................ vpravo, pravý
Hidari ...................................... vlevo, levý
Dachi ...................................... postoj
Hanmi ..................................... vzájemné postavení
Ai ........................................... stejnostranný
Gyaku ..................................... opačný, protilehlý
Shintai ..................................... pohyb po tatami
guruma..................................... kruh
Tai Sabaki ................................ obraty a úhyby tělem

ne-waza..............................technika boje na zemi
tokui-waza..........................oblíbená (osobní) technika
gaeši-waza..........................protichvaty
renraku-waza.......................kombinace
tandoku-renšu.....................nácvik technik bez soupeře
učikomi..............................nácvik rytmičnosti, zdokonalení stylu
jakusaku gejko....................nácvik technik za pohyby s hodem bez odporu ukeho
šizei...................................postoj, střeh, držení těla
šintai..................................pohyb po zápasišti

 

hantei.................................rozhodněte (zvolá rozhodčí v zápasišti)
hansoku gači.......................vítězství diskvalifikací soupeře
jusei gači............................vítězství převahou
fusen gači...........................vítězství nenastoupením soupeře
kiken gači...........................vítězství vzdáním soupeře
sogo gači............................spojené vítězství (waza-ari+keikoku, keikoku+waza-ari)

 

dožo ...................................tělocvična pro judo
tatami .................................žíněnka
judogi ..................................kimono
eri ........................................límec
sode ....................................rukáv
obi .......................................pásek
rei ........................................pozdrav
zarei ....................................malý pozdrav
ritsurei .................................velký pozdrav
tači rei .................................pozdrav v postoji
ukemi ..................................pády
sensei ..................................učitel
deši ......................................žák
tori .......................................útočník (ten, kdo provádí chvat)
uke .......................................obránce (ten, kdo padá)
maita ....................................vzdát se
gači ......................................vítězství
fusen ....................................vítězství nenastoupením soupeře
make .....................................porážka
tai .........................................tělo
atama ....................................hlava
kubi .......................................krk
te ..........................................horní končetina
ude ........................................paže
hizi ........................................loket
aši .........................................dolní končetina
hiza ........................................koleno
hara ........................................břicho
goši ........................................bok
šizej tai ...................................základní přirozený postoj
jigo hon tai .............................základní obranný postoj
ajumi aši .................................normální chůze
suri aši ....................................normální chůze klouzavými pohyby
cugi aši ...................................přísuvná chůze
waza .......................................bojová akce v judu
cukari ......................................nástup do chvatu
bucukari ..................................opakované nástupy do chvatů za pohybu
jakosuko geiku .........................cvičení, při němž si soupeři nekladou odpor
nagi komi .................................cvičení opakovaných hodů bez odporu soupeře
uki ..........................................plout přes bok
harai .......................................pohyb koštěte
gari .........................................pohyb srpu
kuzuši .....................................vychýlení
hapo no kuzuši .........................osm směrů vychýlení
de ............................................vpřed
soto ..........................................vnější
naname .....................................šikmo, úhlopříčně
kesa ..........................................příčně
tate ............................................svisle
o ...............................................velký
ko .............................................malý
hon ...........................................základ

kuzure .......................................změna