Pravidla judo

Věkové kategorie pro rok 2020:
 
U7 (koťata) 2011 - 2012
U9 (mláďata) 2009 - 2010
U11 (mláďata) 2007 - 2008
U13 (mladší žactvo) 2005 - 2006
U15 (starší žactvo) 2003 - 2004
U18 (dorost) 2001 - 2002
U21 (junioři) 1997 - 2000
Muži/Ženy (senioři) 1996 a starší

U7 (koťata) 2014 - 2015

U9 (mláďata) 2012 - 2013

U11 (mláďata) 2010 - 2011

U13 (mladší žactvo) 2008 - 2009

U15 (starší žactvo) 2006 - 2007

U18 (dorost) 2004 - 2005

U21 (junioři) 1998 - 2003

Muži/Ženy (senioři) 1997 a starší

 

Hodnocení technik a tresty.


Bodové hodnocení technik

Waza-ari - technika za 7 bodů                         (na grafice ukazatele 1)

Ippon - technika za 10 bodů - konec zápasu     (na grafice ukazatele 10)


Časy osaekomi (držení při boji na zemi)

Waza-ari - 10 až 19 sec.
Ippon -      při dosažení 20 sec.


Tresty

Shido
- skupina lehkých provinění


1x shido = pouze varování
2x shido = pouze varování
3x shido = závodník je trestán hansoku-make  (diskvalifikace)

 

 

Oblečení závodníků.

Kabátec je tak dlouhý, aby kryl stehna a dolní okraj dosahoval minimálně k pěstím připažených rukou. Kabátec judogi má být oblečen tak, že jeho levý límec překrývá pravý a musí být tak široký, aby ve výši dolního okraje hrudního koše bylo překrytí klop minimálně 20cm.

Rukávy musí dosahovat maximálně k zápěstí, minimálně však 5cm nad zápěstí. Mezi rukávem a paží (včetně bandáží) musí být po celé délce rukávů mezera 10cm - 15cm.

Tloušťka klopy a límce nesmí být větší než 1cm a jejich šířka nesmí překročit 5cm.

Kalhoty musí být tak dlouhé, aby kryly celé nohy a dosahovaly max. ke kotníku, minimálně 5cm nad něj.
Mezi nohavicí a nohou (včetně bandáží) musí být po celé délce nohavice mezera 10cm až 15cm.

Kolem boků se přes kabátec uvazuje pevný pás šířky 4cm - 5cm, jehož barva odpovídá stupni technické zdatnosti. Pás se váže do čtvercového uzlu dostatečně pevně, aby zabraňoval uvolňování kabátce. Pás musí být dostatečně dlouhý, aby po jeho ovinutí 2x zbyly za uzlem ještě po obou stranách 20cm - 30cm dlouhé konce.

Rozhodčí se může přesvědčit o tom, že rukávy mají požadovanou délku a šířku tak, že při kontrole nařídí závodníkovi předpažit natažené ruce ve výši ramen, případně ohnout paže v loktech do pravého úhlu.

Na větších soutěžích závodníci nastupují proti sobě v modrém a bílém judogi. Dle pravidel je pak pro jednoho závodníka vše modré, modrý pás, modré praporky, modrá registrační tabule atd.

Organizátoři soutěže mohou oběma závodníkům umožnit nosit bílé judogi. První vyhlášený závodník pak bude mít současně s pásem své technické vyspělosti i červenou šerpu a v pořadí druhý vyhlášený závodník ponese šerpu bílou. Ostatní vybavení (praporky, lepící páska, registrační tabule atd.) budou mít na místo modré barvu červenou.

 

Věkové kategorie:

Kategorie:                  Věk:                 Váhová kategorie::                                 Čas:

Přípravka ________5 až 8 let _____10% limitu nižší váhy _________________2:00 minuty
Mláďata _________9 až 10 let ____10% limitu nižší váhy _________________2:00 minuty
Mladší žáci ______11 až 12 let ___27, 30, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 60, +60 ___3:00 minuty
Mladší žákyně ___11 až 12 let ___28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, +57 _______3:00 minuty
Starší žáci _______13 až 14 let ___38, 42, 46, 50, 55, 60, 66, 73, +73 _______3:00 minuty
Starší žákyně ____13 až 14 let ___36, 40, 44, 48, 52, 57, 63, +63 __________3:00 minuty
Dorostenci _______15 až 16 let ___46, 50, 55, 60, 66, 73, 81, 90, +90 _______4:00 minuty
Dorostenky _______15 až 16 let ___44, 48, 52, 57, 63, 70, +70 _____________4:00 minuty
Junioři ___________17 až 19 let ___60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 ___________4:00 minuty
Juniorky _________17 až 19 let ___48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 ______________4:00 minuty
Senioři __________20 let a starší __60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 ___________5:00 minuty
Seniorky _________20 let a starší __48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 _____________5:00 minuty
Veteráni _________od 30 let _______60, 66, 73, 81, 90, 100, +100 __________3:00 minuty a méně
Veteránky ________od 30 let ______48, 52, 57, 63, 70, 78, +78 _____________3:00 minuty a méně