Kodex Bushido

Bušidó (Cesta válečníka)
 
   je kodex morálních pravidel, kterých měli samurajové dbát. Často je to nevyslovený a nepsaný kodex, který tím spíš má svoji moc pravých skutků, protože je to zákon psaný v srdcích. Obsahuje základní principy chování, kterými se každý samuraj řídil. Původně se jednalo o nepsaná pravidla, určována převážně filozofickým směrem. Poprvé je sepsal Jamaga Sokó (1622 – 1685). Základní zásady jsou: věrnost pánovi, úcta k předkům a rodičům, čestné jednání, pravdomluvnost, odvaha a upřímnost, ctnost a sebezdokonalování.
 
   Všechny tyto zásady vystihují to, co samurajský meč symbolizuje. Samurajský meč je duší bojovníka. A kodex Bušidó dává samurajům „ Čest v boji “.
 
SEDM PILÍŘŮ BUSHIDO
 
Gi
správné rozhodnutí, správný postoj.
 
Yuu
 statečnost, zabarvená hrdinstvím,
 
Jin
všeobjímající láska, dobrosrdečnost k lidem,
 
Rei
správné chování, pravdivost, podstata všeho,
 
Makoto
naprostá upřímnost,
 
Meiyo
čest a sláva,
 
Chuugi
oddanost, loajalita.
 
 
 
V roce 1600 dochází v Japonsku k bitvě u Seikigahary, v níž Tokugawa Iejasu poráží odpor vojenských klanů a chopí se vlády nad nově sjednoceným Japonskem. Začíná tak epocha japonského šógunátu nazývaná také období Edo nebo Tokugawa, která trvá až do roku 1868, kdy je obnoveno císařství. S nástupem šógunátu dochází k restrukturalizaci společnosti a dochází k „renesanci“ kdysi důležitých a slavných samurajů.