Historie juda

 

     Zakladatelem juda jako sportovního odvětví byl profesor Jigoro Kano /1859-1938/. Motivem ke studiu jiujitsu byl pro tohoto subtilního studenta fakt, že musel snášet mnohé křivdy a ústrky od Silnějších spolužáků. V té době nebylo snadné sehnat učitele starých bojových umění, ale touha Jigoro Kana byla nezměrná.
     Poznatky, které Jigoro kano shromáždil studiem starých materiálů, ale i při své praxi jiujitsu utřídil, Přizpůsobil tehdejším poznatkům tělovýchovného procesu a vytvořil vlastní systém , který nazval
JUDO KODOKAN. Názvem chtěl odlišit nový systém od tehdejšího neoblíbeného jiujitsu. Stanovil i etiku chování v doju, ke spolužákům a učiteli, jež zaručovala radostné ovzduší při výcviku a zajišťovala i nutnou bezpečnost při tréninku.
      Judo brzy získalo oblibu. ale muselo čelit konkurenci i nevraživosti dalších škol. Definitivní vítězství získalo v roce l885, kdy v utkání pravdy soutěžila družstva jednotlivých škol. Borci Kodokanu zvítězili nad školou mistra Tocuki, když v boji dvanácti dvojic zvítězilo jedenáct Borců Kodokanu a pouze jeden zápas skončil nerozhodně. činnost Kodokanu byla zahájena - od tohoto data se počítá vznik juda - v roce 1882, kdy měl Jigoro Kano prvních 9 žáků. Později se judo spolu s kendo dostalo do osnov výuky na základních a středních školách Jigoro Kano se se stal v Japonsku významnou osobností, neboť kromě funkce ministra školství byl členem japonského olympijského výboru a prezidentem japonského svazu judo.

 JUDO KODOKAN 

KodokanJudo je celý název japonského bojového umění založeného profesorem Jigorem Kanem, rozšířeného po celém světě a známého jen jako Judo. Kodokan Judo využívá dva principy: minimální úsilí – maximální účinnost („Seiryoku-zenyo“) a vzájemný prospěch („Jita-kyoei“).

První princip znamená využívat co účinněji svou sílu a umožňuje porazit i fyzicky silnějšího soupeře.

Druhý princip učí vzájemnému respektu mezi lidmi neboť judo nemůžete cvičit sami.

 

 Kodokan International Judo Center 

  Historie 

 

Jigoro Kano

(zakladatel sportovního juda)

 

 

 

     První systematizace technik Jiu-jutsu se objevuje v roce 1532 ve škole pana Hinoshity Takenouchi, která se jmenovala Hinoshita Toride Kaizan Takenouchi-ryu. Po sedmdesáti letech v éře Edo (1603-1867) bylo Jiu-jutsu již velmi rozšířeným bojový systém. Po celém Japonsku existovaly stovky škol, které vyučovaly svůj způsob boje beze zbraně, své jiu-jutsu. Techniky se pečlivě se tajily, protože moment překvapení protivníka mohl bojovníkovi zachránit život. Každá škola měla těžiště své výuky v jiné části boje. Existovaly školy se specializací na boj na zemi, další se zase specializovaly na hody. Techniky byly velice tvrdé a rozhodně je nelze považovat za sebeobranu z dnešního pohledu. Cílem bylo soupeře co nejrychleji zabít nebo alespoň vyřadit z boje. Jiu-jutsu tedy není jeden přesný styl, ale spíše skupina škol

 

Přehled v datech:

1919 - Organizované judo v ČSR
1930 - Kurzy v tělocvičně Marathon

1933 - První samostatný oddíl ve VŠ Praha
ČSR porvé navštívil Jigoro Kano


1934 - První Mistrovství Evropy v Drážďanech.
Založena Evropská unie juda v Berlíně.
Zakládajícím členem byla i ČSR.


1936 - Založen Československý svaz jiu-jitsu.
Druhá navštěva prof. Dr. Jigora Kano.

------------------------------------------------------


1956 - Vznik ČSTV a pod ním i svazu juda.

------------------------------------------------------


1993 - Po rozdělení republiky vzniká
Český svaz juda.